Bio Potas

Bio Potas

BİO POTAS

BİO POTAS

BİO POTAS Organik maddeler ile zenginleştirilmiş iyi tarıma uygun Potasyum içerikli jel gübredir. BİO POTAS içeriği sayesinde bitkilerin en çok tükettiği minerallerden birisi olan Potasyum (K) elementi ihtiyacını en uygun şekilde karşılar. Meyve dolgunluğunu, kalitesini, rengini ve raf ömrünü arttırır. Bitkilerin kuraklığa ve don olaylarına dayanımını arttırır. Bitki bünyesinde sentezlenen ürünlerin meyvelere ve depo ürünlerine taşınmasını sağlar. Bitkinin solunum ve su dengesini ayarlar. Bitkilerin dik ve sağlam durmasını sağlayan turgor basıncını ayarlar.

BİO POTAS Kullanımı ile;

- Meyvelerin dolgunluğunu, rengini, kalitesini ve raf ömrünü arttırır.

-Toprağa organik madde sağlar.

- Sıcak ve soğuk havaların bitki üzerindeki zararını engeller.

- Stomaların kontrolü ile sulama verimliliğini arttırır.

- Bitki öz suyunda taşıma görevine yardımcı olur.

- Turgor basıncı ile bitkilerin gövdelerinin yatmasını önler.

-Diğer gübrelerle karışabilir.

-Toprağın pH’ını yükseltmez.

-Toprakta tuzluluk yapmaz.

-Kullanımı kolaydır.

Bio Potas Tescil Belgesi

ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRELER

YAPRAK GÜBRELERİ

MİKRO ELEMENTLER

SIVI MAKRO ELEMENTLER

DAMLA SULAMA GÜBRELERİ

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER VE DEZENFEKTANLAR