Aksoil 45

Aksoil 45

Aksoil 45 Tescil Belgesi

AK-SOIL 45

AK-SOIL 45, % 60’lık zengin organik madde içeriği ile toprağın biyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısını iyileştirir. Toprağın katyon değişim kapasitesi, su tutma kapasitesi ve bitki köklerinin rizosfer alanındaki besin elementi alışverişini güçlendirmek için özel olarak geliştirdiğimiz köklendiricidir.

AK-SOİL 45 Kullanımı ile;

 • Toprağın Humik-Fulvik asit içeriğini arttırır.
 • Bitkilerin kök gelişimini sağlar.
 • Bitkilerin stres koşullarına dayanımını arttırır.
 • Stres koşullarında bitkiye yardımcı olur.
 • Topraktaki mikrobiyal aktiviteyi arttırır.
 • Toprağa organik madde sağlar.
 • Bitki köklerinin “Rizosfer” aktivitesine yardımcı olarak Makro ve Micro elementlerin bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
 • Zengin içeriği ile meyvelerin tutumunu, dolgunluğunu ve kalitesini arttırır.
 • Diğer gübrelerle karışabilir.
 • Toprağın pH’ını yükseltmez.
 • Toprakta tuzluluk yapmaz.
 • Kullanımı kolaydır.
aksoil-1.jpeg aksoil-1.jpeg
aksoil-5.jpeg aksoil-5.jpeg
aksoil-20.jpeg aksoil-20.jpeg

ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRELER

YAPRAK GÜBRELERİ

MİKRO ELEMENTLER

SIVI MAKRO ELEMENTLER

DAMLA SULAMA GÜBRELERİ

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER VE DEZENFEKTANLAR