Ak-Salint

Ak-Salint

Ak-Salint Tuzluluk Giderici

Tuzluluk Giderici ve pH Düşürücü
Toprakta aşırı gubrelemeden kaynakh tuzu gazer. Verilen giibrenin bitkilere daha yarayışlı hale gelmesini saglar.
Toprağın pH' m1 düşürür. Hiçbir yan etkisi yoktur.
Gübrelerle kanmaz, tek başıma uygulanir. Dekara 1-3 It arasmda kullanilmas1 tavsiye edilir.
Kullanmadan once toprak yaş olması gerekmektedir.

ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRELER

YAPRAK GÜBRELERİ

MİKRO ELEMENTLER

SIVI MAKRO ELEMENTLER

DAMLA SULAMA GÜBRELERİ

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER VE DEZENFEKTANLAR