Magnor

Magnor

MAGNOR Magnezyum ve Azot içerikli sıvı gübredir.

MAGNOR

MAGNOR Magnezyum ve Azot içerikli sıvı gübredir. Stres altındaki bitkileri kurtarır bitkilerin kalıtsal yapısını güçlendirir. Bitkinin yeşil aksamını oluşturan Klorofilin (renk pigmenti) ana bileşenlerini sağlar. Bitkilerin güneş ışınlarından maksimum yararlanmasını sağlayarak fotosentez miktarını arttırır. Bitkilerin kuru madde miktarını arttırarak büyümeyi ve gelişmeyi güçlendirir.

MAGNOR Kullanımı ile;

 • Bitkilerin fotosentez miktarını arttırır.
 • Büyüme ve gelişmeyi güçlendirir.
 • Meyvelerde kuru madde miktarını arttırır.
 • Bitkilerin enzim, karbonhidrat, yağ ve şeker sentezlerini güçlendirir,
 • Bodur gelişimi önleyerek dal, yaprak ve sürgün gelişimini teşvik eder.
 • Meyvelerin kaliteli ve iyi olmasını sağlar.
 • Bitkilerin su kullanım verimini arttırır.
 • Zayıf ve solgun renkli bitkileri stresten kurtarır.
 • Topragın pH’ını yükseltmez.
 • Toprakta tuzluluk yapmaz.
 • Diğer gübrelerle karışabilir.
 • Kullanımı kolaydır.

Magnor Tescil Belgesi

ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRELER

YAPRAK GÜBRELERİ

MİKRO ELEMENTLER

SIVI MAKRO ELEMENTLER

DAMLA SULAMA GÜBRELERİ

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER VE DEZENFEKTANLAR