ZnHyper

ZnHyper

ZNHYPER Çinko-Bor-Molibden (Organik Şelatlı, Sıvı),

Uygun dozda uygulama yapıldığında bitkilerde çiçek oluşumunu, çiçek dallarının güçlü gelmesini ve polen oluşumunu sağlar. İçerdiği Çinko sayesinde bitkilerde birçok enzimin aktifleşmesine yardımcı olur. Bitkilerin hormon üretimini (oksinler) sağlar. Protein, şeker ve karbonhidrat sentezlerini arttırır. Fotosentez, solunum ve biyolojik membran stabilitesini düzenleyerek meyve kalitesini ve miktarını arttırır. İçeriğinde ki Bor (B) Polen oluşumu ve hormon sentezi yaparak çiçek ve meyve tutumunu sağlar. Bitkilerde Kalsiyumun taşınmasına yardımcı olur.

ZNHYPER’da bulunan Molibden içeriği ile bitkilerde Nitrat redüktaz enzimini arttırarak yaprak uç yanıklıklarını engeller, C vitamini üretimine katkıda bulunur. Topraktan uygulandığında bitki köklerinin gelişmesini ve köklerin daha sağlam oluşmasına yardımcı olur. Toprağın pH’ını yükseltmez. Toprakta tuzluluk yapmaz. Diğer gübrelerle karışabilir. Kullanımı kolaydır.

ZN hyper Tescil Belgesi

ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRELER

YAPRAK GÜBRELERİ

MİKRO ELEMENTLER

SIVI MAKRO ELEMENTLER

DAMLA SULAMA GÜBRELERİ

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER VE DEZENFEKTANLAR